Dầm bê tông đúc sẵn

Dầm bê tông đúc sẵn

                                                               • Được đúc sẵn bằng bê tông mác 250-350

                                                               • Có cốt thép chịu lực được tính toán theo các công trình cụ thể, cường độ thép CB3-CB4

                                                               • Liên kết với các cấu kiện khác bằng bản mã và bulông

Hotline 0984.140.122