Cột bê tông đúc sẵn

Cột bê tông đúc sẵn

                                                                                                                                   • Được đúc sẵn bằng bê tông mác 250- 350

                                                                                                                                   • Có cốt thép chịu lực được tính toán theo các công trình cụ thể, cường độ thép CB3- CB4

                                                                                                                                   • Liên kết với các cấu kiện khác bằng bản mã và bulông

Hotline 0984.140.122