Tấm sàn bóng/ hộp đúc sẵn

                                                                • Được đúc sẵn bằng bê tông mác 250-350 

                                                                • Có cốt thép chịu lực được tính toán theo các công trình cụ thể, cường độ thép CB3-CB4

                                                                • Liên kết với các cấu kiện khác bằng bản mã và bulông

Hotline 0984.140.122